A PROJEKT LEÍRÁSA

A projekt háttere

A LIFE program leírása

A projektben résztvevő partnerek
 
 

MEDAPHON
Talajbiológiai monitoring rendszer fejlesztése és terepi tesztelése
MEDAPHON LIFE 08ENV/H/000292

Összefoglalás

A projektben az EDAPHOLOG környezetvédelmi megfigyelő rendszer prototípusát fejlesztjük ki, amellyel a talajok biológiai aktivitását, ökológiai degradációját újszerű módon, terepi, in-situ környezetben, elektronikus szenzorok és on-line adattovábbítás segítségével tudjuk majd nyomon követni kis- és nagy térléptékben egyaránt. E technikai újdonság segítségével a talaj biológiai degradációjának, szennyezettségének monitorozása és térbeli meghatározása, a mezőgazdasági tevékenységek ökológiai szempontú ellenőrzése, valamint a talajok biodiverzitás központjainak felderítése valósítható meg olyan széles körben, amilyenben a használatban levő módszerekkel jelenleg kivitelezhetetlennek tűnik.

Az EDAPHOLOG talajmonitoring rendszer lehetővé teszi hosszú távú, részletes, nagyléptékű talajminőség térképek készítését, rendkívül költséghatékonyan, valamint biztosítja az adatok on-line, folyamatos felvételezését. Az EDAPHOLOG Rendszer olyan szükségletet elégít ki, amelyre a jelenleg forgalomban lévő eszközök alkalmatlanok.

Az EDAPHOLOG Rendszer egy időben és térben meghatározott, folyamatos mintavételezésre alkalmas, innovatív mintavételező eszközből, és egy újfajta érzékelő rendszerből áll. Utóbbit elektromos érzékelők, továbbá adattárolásra és GSM-alapú információtovábbításra alkalmas saját naplórendszer alkotja. A komplex rendszer része még egy adat kiértékelési eljárás alkalmazása, amely az adatokból megbecsüli a talaj biológiai aktivitását, ökológiai állapotát és biodiverzitását.